Com fer un catàleg online amb WordPress

2- Accedir al WordPress i primers passos

 

La ruta que has de memoritzar es:

/wp-admin o /wp-login.php

Això ho has de posar després del nom del domini. Exemple:

elteudomini.cat/wp-admin o elteudomini.com/wp-login.php

Així accedirás a la pantalla d’accés al panel d’administració del teu WordPress.

Aquí hi hauràs de posar les dades que has rebut per correu electrònic. Acte seguit et recomano modificar la contrasenya per una més senzilla de recordar, pero que sigui segura( mínim 8 caràcters, alguna lletra majúscula, algun caràcter especial i/o algun número)

Deixa un comentari