Avís Legal i Política de privacitat

Dades identificatives

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, passem a indicar que jordiros.cat és titularitat de:

Nom complet: Jordi Ros i Camps (d’ara endavant “el propietari”)
NIF: 77613852F
Direcció: C / Del Mar, 24
Tel: 636560889
Correu electrònic: [email protected]

Informació general

La present pàgina web té com a objectiu:

Oferir als usuaris informació relacionada amb el món del marqueting digital, la creació de pàgines web, disseny gràfic i us de xarxes socials.
Oferir serveis de disseny web.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització del propietari. Així mateix, queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa del propietari. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.
El propietari no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta pàgina web, si escau, segons el que estableix l’article 17 de la LSSI.
La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant el propietari exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació o consells. El propietari es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.
El propietari no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

Condicions d’ús

L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal de la mateixa per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

Condicions particulars

Aquest avís legal és d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar la Política de Privadesa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La present política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

Política de Privacitat

Jordi Ros i Camps, en endavant el propietari de la pàgina, informa als usuaris de la present pàgina web que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
El propietari de la pàgina tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal que es facilitin a la pàgina web, seran enregistrades en un fitxer de clients titularitat del propietari de la pàgina, degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat d’atendre les sol·licituds i consultes dels usuaris.
Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, consent de manera inequívoca el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada en l’apartat anterior.
Així mateix, consenteix que les seves dades, si cal, siguin cedits a advocats col·laboradors del propietari de la pàgina, amb l’única finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud o consulta legal.
En qualsevol moment l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, amb indicació de les seves dades, a [email protected], amb l’assumpte LOPD.
L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat suposarà consentiment per a la incorporació de les seves dades al fitxer i tractament dalt indicats.
Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què el propietari de la pàgina utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a [email protected]